Noticias


  13/10/2016

Gabinete de Comunicación

PONTENADAL 2016 - PLAZO INSCRIPCION

Por décimo sexto año consecutivo el Centro Comercial Urbano Zona Monumental tomo la responsabilidad de organizar y dirigir la feria de navidad, PONTE- NADAL, feria de artesanía y regalos, que se llevará a cabo en la Plaza del Teucro. Os invitamos, a los que estéis interesados, a participar como expositores a poneros en contacto con nosotros enviándonos el formulario que se adjunta como vuestros datos a la siguiente dirección: CENTRO COMERCIAL URBANO ZONA MONUMENTAL C/ Sierra nº 1 – bajo 36002 PONTEVEDRA. info@ccuzonamonumental.es La feria se celebrará del 16 de diciembre del 2016 al 5 de enero del 2017, ambos incluidos, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero que permanecerá cerrada a lo largo de todo el día. El horario será de 11:00 a 14:00 horas por la mañana y de 17:00 a 22:00 horas por la tarde, excepto los días 24 y 31 de diciembre que se cerrará a las 20:30 h. (Horario pendiente de confirmar) Para cualquier consulta podéis localizarnos en el teléfono 986 86 65 30 ó en el Fax 986 86 23 70 o por correo electrónico info@ccuzonamonumental.es Sin otro particular, reciban un cordial saludo: CCU Zona Monumental

  28/09/2016

Gabinete de Comunicación

OUTONO MONUMENTAL 2016

1- OBXECTO A Asociación Centro Comercial Urbano Zona Monumental, desenvolverá dende o 28 de setembro o 24 de outubro de 2016, ambos inclusive, a campaña “OUTONO MONUMENTAL”. Esta campaña pretende premiar a fidelidade dos clientes, transmitíndolle aos consumidores un atractivo promocional que incentive a realización das compras nos establecementos asociados, ofrecendo a posibilidade de acadar importantes premios. 2- AMBITO DA PROMOCION Esta promoción terá o seu ámbito nos establecementos comerciais e demais empresas integradas na asociación, sempre e cando os mesmos se atopen abertos ao publico e en normal funcionamento durante o período indicado. As bases estarán dispoñibles na paxina web da asociación: www.ccuzonamonumental.es 3- PREMIOS Haberá diversos premios: • 1 VALE COMPRA POR IMPORTE DE 200 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO • 4 VALES COMPRA POR IMPORTE DE 100 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO • 4 VALES COMPRA POR IMPORTE DE 50 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO Dos vales non se devolverá cambio, e terán como límite para o seus consumo o 5 de novembro de 2016. Os establecementos que reciban este vales, deberán entregalos na oficina da asociación (Rúa Serra nº 1 baixo) e lle serán abonados mediante transferencia bancaria. 4- DEREITO A PARTICIPAR E ACCESO A PROMOCION Tratase dunha promoción dirixida aos clientes-consumidores das empresas asociadas participantes. Pode participar calquera persoa física que realice algunha compra ou servizo no comercio ou empresa asociada durante o período de vixencia da promoción. Repartiranse entre todos os establecementos participantes 20000 papeletas. A presente promoción farase con igualdade de oportunidades e con estrito respecto ás normas básicas da boa fe. Por elo, calquera utilización abusiva ou fraudulenta destas bases dará lugar á conseguinte exclusión do participante na promoción. NON PODEN PARTICIPAR NA CAMPAÑA OS PROPIETARIOS DOS ESTABLECEMENTOS ASOCIADOS, ASI COMO TAMPOUCO SE ADMITIRÁN BOLETOS DOS SEUS EMPREGADOS OU FAMILIARES DIRECTOS, SELADOS NO SEU ESTABLECEMENTO. Un establecemento no poderá entregar máis de dous premios. Todos os datos introducidos polos participantes nas papeletas deberán ser veraces. No suposto de que o participante complementase os mesmos con datos falsos ou utilizara de xeito inadecuado, non se terá en conta e quedará excluído da promoción e da posibilidade de optar a premio algún. As papeletas entregaranse na oficina da asociación antes das 12.30 h do dia 25 de outubro ( en horario de 9 h a 14 h de luns a venres) ou ben os clientes poden deixalas nos mesmos establecementos e o persoal da asociación pasaremos a recollelas ( neste caso rogamos chamen a oficina para que pasemos a recollelas). O SORTEO REALIZARASE O DIA 25 DE OUTUBRO AS 13 H NA SEDE DA ASOCIACION. (Rúa Serra nº 1 baixo- 36002 Pontevedra) TODALAS PAPELETAS DEBERAN VIR OBRIGATORIAMENTE SELADAS POLO ESTABLECEMENTO. AQUELAS PAPELETAS QUE NON VEÑAN SELADAS NON PARTICIPARAN NO SORTEO. 5- ENTREGA E ACEPTACION DOS PREMIOS O CCU ZONA MONUMENTAL, porase en contacto cos gañadores dos vales no numero de telefono facilitado na papeleta a partir das 13.15 h do dia no que se efectuara o sorteo. Para elo realizaranse dous intentos de comunicación telefónica. Unha vez contactado o gañador deberá confirmar a súa aceptación do premio. No suposto de que o gañador non aceptara o premio nas condicións e prazos establecidos, pasarase a identificar aos suplentes por orden, seguindo idéntico proceso. De resultar infrutuoso o intento, o premio quedará deserto. Os premios poderanse recoller na oficina da asociación. No suposto de que non puidese acudir o gañador poderá recoller o premio calquera outra persoa presentando o DNI do gañador. No caso de non acudir enténdese que renuncia ao premio. 6-LIMITACIONS PARA PARTICIPAR CCU Zona Monumental resérvase o dereito, se concorre causa xusta e previa comunicación de xeito legal, a efectuar calquera cambio, suspender ou ampliar esta promoción. A simple participación implica a aceptación das bases na súa totalidade, polo que a manifestación no sentido da non aceptación das mesmas, implicara a exclusión do participante e, como consecuencia, CCU Zona Monumental, quedará liberada do cumprimento da obriga contraída con dito participante. Así mesmo, se a persoa que figura na papeleta gañadora fose un menor, poderá representalo os seus pais ou titor legal. 7-EXONERACION DE RESPONSABILIDADES CCU Zona Monumental non se responsabiliza do uso que do premio realice o agraciado e non será responsable dos servizos nin produtos que terceiras empresas deban prestar con motivo do premio desta promoción. CCU Zona Monumental non será responsable si ao tratar de contactar con telefono do gañador están fora de servizo. TRATAMENTO DOS DATOS DE CARACTER PERSOAL A efectos de dar cumprimento a L.O.15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, CCU Zona Monumental informa que os datos proporcionados polos participantes na campaña poderán ser incorporados a un ficheiro automatizado, denominado PROMOCIONS, CAMPAÑA E SORTEOS responsabilidade da entidade, coa finalidade de xestionar a súa participación na presente promoción así como poder informarlle por calquera medio sobre produtos, promocións ou servizos, así como para o uso interno dos mesmos e o envío de comunicacións relativos aos aspectos anteriores. Os participantes poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación escrita vía e-mail a info@ccuzonamonumental.es ou enviado ao enderezo Rúa Serra nº 1 baixo 36002 Pontevedra. CCU Zona Monumental adoptará as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perdida, tratamento ou acceso non autorizado. 8- ACEPTACION DAS BASES A participación na presente promoción supón a aceptación integra das presentes bases. Pontevedra, 27 de setembro de 2016

  01/10/2015

Gabinete de Comunicación

BASES DA CAMPAÑA OUTONO MONUMENTAL

BASES DA CAMPAÑA "OUTONO MONUMENTAL"

OBXECTO

A Asociación Centro Comercial Urbano Zona Monumental, desenvolverá dende o 2 de outubro ao 14 de outubro de 2015, ambos inclusive, a campaña "OUTONO MONUMENTAL". Esta campaña pretende premiar a fidelidade dos clientes, transmitíndolle aos consumidores un atractivo promocional que incentive a realización das compras nos establecementos asociados, ofrecendo a posibilidade de acadar importantes premios.

AMBITO DA PROMOCION

Esta promoción terá o seu ámbito nos establecementos comerciais e demais empresas integradas na asociación, sempre e cando os mesmos se atopen abertos ao publico e en normal funcionamento durante o período indicado.

As bases estarán dispoñibles na paxina web da asociación: www.ccuzonamonumental.es

PREMIOS

Haberá diversos premios:
1 VALE COMPRA POR IMPORTE DE 200 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO
4 VALES COMPRA POR IMPORTE DE 100 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO
4 VALES COMPRA POR IMPORTE DE 50 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO

Dos vales non se devolverá cambio, e terán como límite para o seus consumo o 24 de outubro de 2015. Os establecementos que reciban este vales, deberán entregalos na oficina da asociación (Rúa Serra nº 1 baixo) e lle serán abonados mediante transferencia bancaria.

DEREITO A PARTICIPAR E ACCESO A PROMOCION

Tratase dunha promoción dirixida aos clientes-consumidores das empresas asociadas participantes. Pode participar calquera persoa física que realice algunha compra ou servizo no comercio ou empresa asociada durante o período de vixencia da promoción.

Repartiranse entre todos os establecementos participantes 20000 papeletas. A presente promoción farase con igualdade de oportunidades e con estrito respecto ás normas básicas da boa fe. Por elo, calquera utilización abusiva ou fraudulenta destas bases dará lugar á conseguinte exclusión do participante na promoción. NON PODEN PARTICIPAR NA CAMPAÑA OS PROPIETARIOS DOS ESTABLECEMENTOS ASOCIADOS, ASI COMO TAMPOUCO SE ADMITIRÁN BOLETOS DOS SEUS EMPREGADOS OU FAMILIARES DIRECTOS, SELADOS NO SEU ESTABLECEMENTO.

Un establecemento no poderá entregar máis de dous premios.

Todos os datos introducidos polos participantes nas papeletas deberán ser veraces. No suposto de que o participante complementase os mesmos con datos falsos ou utilizara de xeito inadecuado, non se terá en conta e quedará excluído da promoción e da posibilidade de optar a premio algún.

As papeletas entregaranse na oficina da asociación antes das 12.30 h do dia 15 de outubro ( en horario de 9 h a 14 h de luns a venres) ou ben os clientes poden deixalas nos mesmos establecementos e o persoal da asociación pasaremos a recollelas ( neste caso rogamos chamen a oficina para que pasemos a recollelas). O SORTEO REALIZARASE O DIA 15 DE OUTUBRO AS 13 H NA SEDE DA ASOCIACION. (Rúa Serra nº 1 baixo- 36002 Pontevedra)

TODALAS PAPELETAS DEBERAN VIR OBRIGATORIAMENTE SELADAS POLO ESTABLECEMENTO. AQUELAS PAPELETAS QUE NON VEÑAN SELADAS NON PARTICIPARAN NO SORTEO

.

ENTREGA E ACEPTACION DOS PREMIOS

O CCU ZONA MONUMENTAL, porase en contacto cos gañadores dos vales no numero de telefono facilitado na papeleta a partir das 13.15 h do dia no que se efectuara o sorteo.

Para elo realizaranse dous intentos de comunicación telefónica. Unha vez contactado o gañador deberá confirmar a súa aceptación do premio. No suposto de que o gañador non aceptara o premio nas condicións e prazos establecidos, pasarase a identificar aos suplentes por orden, seguindo idéntico proceso. De resultar infrutuoso o intento, o premio quedará deserto. Os premios poderanse recoller na oficina da asociación. No suposto de que non puidese acudir o gañador poderá recoller o premio calquera outra persoa presentando o DNI do gañador. No caso de non acudir enténdese que renuncia ao premio.

LIMITACIONS PARA PARTICIPAR

CCU Zona Monumental resérvase o dereito, se concorre causa xusta e previa comunicación de xeito legal, a efectuar calquera cambio, suspender ou ampliar esta promoción. A simple participación implica a aceptación das bases na súa totalidade, polo que a manifestación no sentido da non aceptación das mesmas, implicara a exclusión do participante e, como consecuencia, CCU Zona Monumental, quedará liberada do cumprimento da obriga contraída con dito participante.

Así mesmo, se a persoa que figura na papeleta gañadora fose un menor, poderá representalo os seus pais ou titor legal.

EXONERACION DE RESPONSABILIDADES

CCU Zona Monumental non se responsabiliza do uso que do premio realice o agraciado e non será responsable dos servizos nin produtos que terceiras empresas deban prestar con motivo do premio desta promoción.

CCU Zona Monumental non será responsable si ao tratar de contactar con telefono do gañador están fora de servizo.

TRATAMENTO DOS DATOS DE CARACTER PERSOAL

A efectos de dar cumprimento a L.O.15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, CCU Zona Monumental informa que os datos proporcionados polos participantes na campaña poderán ser incorporados a un ficheiro automatizado, denominado PROMOCIONS, CAMPAÑA E SORTEOS responsabilidade da entidade, coa finalidade de xestionar a súa participación na presente promoción así como poder informarlle por calquera medio sobre produtos, promocións ou servizos, así como para o uso interno dos mesmos e o envío de comunicacións relativos aos aspectos anteriores.

Os participantes poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación escrita vía e-mail a info@ccuzonamonumental.es ou enviado ao enderezo Rúa Serra nº 1 baixo 36002 Pontevedra.

CCU Zona Monumental adoptará as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perdida, tratamento ou acceso non autorizado.

ACEPTACION DAS BASES

A participación na presente promoción supón a aceptación integra das presentes bases.

Pontevedra, 1 de outubro de 2015

  22/07/2014

Gabinete de Comunicación

VISITAS TEATRALIZADAS POR EL CENTRO HISTÓRICO

Paseo Mágico por Pontevedra.

Embárcate en un divertido viaje por la historia real e imaginaria de la Pontevedra medieval y renacentista. Déjate acompañar por los personajes de otra época que te descubrirán los secretos más ocultos de la ciudad

Días de visita:

4, 5, 11, 12, 25, 26, 29, 30 y 31 de Julio

1 de Agosto

Salida: a las 22:00 h detrás del Ayuntamiento.

Duración: 1 hora y media aprox.

Precio: 5 Euros por persona.

Venta de entradas: por orden de llegada, media hora antes del comienzo de cada visita, en el punto de salida.

Para todos los públicos. Plazas limitadas.

Reserva de entradas durante los días anteriores a la visita y el mismo día hasta 4 horas antes del comienzo en www.migallas.com

 

 

  08/10/2013

Gabinete de Comunicación

PONTENADAL 2013- Feria de artesania y regalo

Por décimo tercer año consecutivo el Centro Comercial Urbano Zona Monumental tomo la responsabilidad de organizar y dirigir la feria de navidad, PONTE- NADAL , feria de artesanía y regalos, que se llevará a cabo en la Plaza del Teucro.
Pueden solicitar la hoja de inscripcion enviado un mail a: info@ccuzonamonumental.es

  06/10/2010

Gabinete de Comunicación

DÉCIMA EDICIÓN DE LA FERIA DE ARTESANÍA Y REGALO

Otro año más la feria de artesanía y regalos Pontenadal abrirá sus puertas para recibir la visita de los pontevedreses y visitantes a la ciudad, que aprovechando la celebración de la navidad, acuden a la Zona Monumental de compras y paseo.

  10/12/2009

Gabinete de Comunicación

YA ESTAMOS EN FACEBOOK

Con el fin de seguir introduciendo las nuevas tecnologías  y conseguir una mayor comunicación con todos aquellos que como nosotros luchan por la Zona Monumental de Pontevedra  ya puedes encontrarnos en Facebook.

  10/12/2009

Gabinete de Comunicación

NUEVA ACTIVIDAD PARA NAVIDAD: FESTINAL

La competencia que actualmente traen consigo las grandes superficies comerciales supone una necesidad de incentivar el pequeño comercio, y más tratándose de la navidad. Con esto, se busca dinamizar el comercio y la capital de un forma innovadora, mediante la creación de una auténtica fiesta para los niños que se prolongará hasta el 4 de enero de 2009.

  10/12/2009

Gabinete de Comunicación

ALUMBRADO NAVIDEÑO

Con motivo de las fiestas navideñas, y como es tradición, el comercio de la zona monumental adorna sus plazas y calles con una renovada iluminación navideña, que además de ecológica, por su bajo consumo, respeta la imagen de la Zona Monumental de Pontevedra, conjugando lo histórico con lo moderno y resaltando su belleza en una época tan señalada.

  13/10/2016

Gabinete de Comunicación

PONTENADAL 2016 - PLAZO INSCRIPCION

Por décimo sexto año consecutivo el Centro Comercial Urbano Zona Monumental tomo la responsabilidad de organizar y dirigir la feria de navidad, PONTE- NADAL, feria de artesanía y regalos, que se llevará a cabo en la Plaza del Teucro. Os invitamos, a los que estéis interesados, a participar como expositores a poneros en contacto con nosotros enviándonos el formulario que se adjunta como vuestros datos a la siguiente dirección: CENTRO COMERCIAL URBANO ZONA MONUMENTAL C/ Sierra nº 1 – bajo 36002 PONTEVEDRA. info@ccuzonamonumental.es La feria se celebrará del 16 de diciembre del 2016 al 5 de enero del 2017, ambos incluidos, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero que permanecerá cerrada a lo largo de todo el día. El horario será de 11:00 a 14:00 horas por la mañana y de 17:00 a 22:00 horas por la tarde, excepto los días 24 y 31 de diciembre que se cerrará a las 20:30 h. (Horario pendiente de confirmar) Para cualquier consulta podéis localizarnos en el teléfono 986 86 65 30 ó en el Fax 986 86 23 70 o por correo electrónico info@ccuzonamonumental.es Sin otro particular, reciban un cordial saludo: CCU Zona Monumental

  28/09/2016

Gabinete de Comunicación

OUTONO MONUMENTAL 2016

1- OBXECTO A Asociación Centro Comercial Urbano Zona Monumental, desenvolverá dende o 28 de setembro o 24 de outubro de 2016, ambos inclusive, a campaña “OUTONO MONUMENTAL”. Esta campaña pretende premiar a fidelidade dos clientes, transmitíndolle aos consumidores un atractivo promocional que incentive a realización das compras nos establecementos asociados, ofrecendo a posibilidade de acadar importantes premios. 2- AMBITO DA PROMOCION Esta promoción terá o seu ámbito nos establecementos comerciais e demais empresas integradas na asociación, sempre e cando os mesmos se atopen abertos ao publico e en normal funcionamento durante o período indicado. As bases estarán dispoñibles na paxina web da asociación: www.ccuzonamonumental.es 3- PREMIOS Haberá diversos premios: • 1 VALE COMPRA POR IMPORTE DE 200 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO • 4 VALES COMPRA POR IMPORTE DE 100 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO • 4 VALES COMPRA POR IMPORTE DE 50 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO Dos vales non se devolverá cambio, e terán como límite para o seus consumo o 5 de novembro de 2016. Os establecementos que reciban este vales, deberán entregalos na oficina da asociación (Rúa Serra nº 1 baixo) e lle serán abonados mediante transferencia bancaria. 4- DEREITO A PARTICIPAR E ACCESO A PROMOCION Tratase dunha promoción dirixida aos clientes-consumidores das empresas asociadas participantes. Pode participar calquera persoa física que realice algunha compra ou servizo no comercio ou empresa asociada durante o período de vixencia da promoción. Repartiranse entre todos os establecementos participantes 20000 papeletas. A presente promoción farase con igualdade de oportunidades e con estrito respecto ás normas básicas da boa fe. Por elo, calquera utilización abusiva ou fraudulenta destas bases dará lugar á conseguinte exclusión do participante na promoción. NON PODEN PARTICIPAR NA CAMPAÑA OS PROPIETARIOS DOS ESTABLECEMENTOS ASOCIADOS, ASI COMO TAMPOUCO SE ADMITIRÁN BOLETOS DOS SEUS EMPREGADOS OU FAMILIARES DIRECTOS, SELADOS NO SEU ESTABLECEMENTO. Un establecemento no poderá entregar máis de dous premios. Todos os datos introducidos polos participantes nas papeletas deberán ser veraces. No suposto de que o participante complementase os mesmos con datos falsos ou utilizara de xeito inadecuado, non se terá en conta e quedará excluído da promoción e da posibilidade de optar a premio algún. As papeletas entregaranse na oficina da asociación antes das 12.30 h do dia 25 de outubro ( en horario de 9 h a 14 h de luns a venres) ou ben os clientes poden deixalas nos mesmos establecementos e o persoal da asociación pasaremos a recollelas ( neste caso rogamos chamen a oficina para que pasemos a recollelas). O SORTEO REALIZARASE O DIA 25 DE OUTUBRO AS 13 H NA SEDE DA ASOCIACION. (Rúa Serra nº 1 baixo- 36002 Pontevedra) TODALAS PAPELETAS DEBERAN VIR OBRIGATORIAMENTE SELADAS POLO ESTABLECEMENTO. AQUELAS PAPELETAS QUE NON VEÑAN SELADAS NON PARTICIPARAN NO SORTEO. 5- ENTREGA E ACEPTACION DOS PREMIOS O CCU ZONA MONUMENTAL, porase en contacto cos gañadores dos vales no numero de telefono facilitado na papeleta a partir das 13.15 h do dia no que se efectuara o sorteo. Para elo realizaranse dous intentos de comunicación telefónica. Unha vez contactado o gañador deberá confirmar a súa aceptación do premio. No suposto de que o gañador non aceptara o premio nas condicións e prazos establecidos, pasarase a identificar aos suplentes por orden, seguindo idéntico proceso. De resultar infrutuoso o intento, o premio quedará deserto. Os premios poderanse recoller na oficina da asociación. No suposto de que non puidese acudir o gañador poderá recoller o premio calquera outra persoa presentando o DNI do gañador. No caso de non acudir enténdese que renuncia ao premio. 6-LIMITACIONS PARA PARTICIPAR CCU Zona Monumental resérvase o dereito, se concorre causa xusta e previa comunicación de xeito legal, a efectuar calquera cambio, suspender ou ampliar esta promoción. A simple participación implica a aceptación das bases na súa totalidade, polo que a manifestación no sentido da non aceptación das mesmas, implicara a exclusión do participante e, como consecuencia, CCU Zona Monumental, quedará liberada do cumprimento da obriga contraída con dito participante. Así mesmo, se a persoa que figura na papeleta gañadora fose un menor, poderá representalo os seus pais ou titor legal. 7-EXONERACION DE RESPONSABILIDADES CCU Zona Monumental non se responsabiliza do uso que do premio realice o agraciado e non será responsable dos servizos nin produtos que terceiras empresas deban prestar con motivo do premio desta promoción. CCU Zona Monumental non será responsable si ao tratar de contactar con telefono do gañador están fora de servizo. TRATAMENTO DOS DATOS DE CARACTER PERSOAL A efectos de dar cumprimento a L.O.15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, CCU Zona Monumental informa que os datos proporcionados polos participantes na campaña poderán ser incorporados a un ficheiro automatizado, denominado PROMOCIONS, CAMPAÑA E SORTEOS responsabilidade da entidade, coa finalidade de xestionar a súa participación na presente promoción así como poder informarlle por calquera medio sobre produtos, promocións ou servizos, así como para o uso interno dos mesmos e o envío de comunicacións relativos aos aspectos anteriores. Os participantes poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación escrita vía e-mail a info@ccuzonamonumental.es ou enviado ao enderezo Rúa Serra nº 1 baixo 36002 Pontevedra. CCU Zona Monumental adoptará as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perdida, tratamento ou acceso non autorizado. 8- ACEPTACION DAS BASES A participación na presente promoción supón a aceptación integra das presentes bases. Pontevedra, 27 de setembro de 2016

  01/10/2015

Gabinete de Comunicación

BASES DA CAMPAÑA OUTONO MONUMENTAL

BASES DA CAMPAÑA "OUTONO MONUMENTAL"

OBXECTO

A Asociación Centro Comercial Urbano Zona Monumental, desenvolverá dende o 2 de outubro ao 14 de outubro de 2015, ambos inclusive, a campaña "OUTONO MONUMENTAL". Esta campaña pretende premiar a fidelidade dos clientes, transmitíndolle aos consumidores un atractivo promocional que incentive a realización das compras nos establecementos asociados, ofrecendo a posibilidade de acadar importantes premios.

AMBITO DA PROMOCION

Esta promoción terá o seu ámbito nos establecementos comerciais e demais empresas integradas na asociación, sempre e cando os mesmos se atopen abertos ao publico e en normal funcionamento durante o período indicado.

As bases estarán dispoñibles na paxina web da asociación: www.ccuzonamonumental.es

PREMIOS

Haberá diversos premios:
1 VALE COMPRA POR IMPORTE DE 200 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO
4 VALES COMPRA POR IMPORTE DE 100 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO
4 VALES COMPRA POR IMPORTE DE 50 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO

Dos vales non se devolverá cambio, e terán como límite para o seus consumo o 24 de outubro de 2015. Os establecementos que reciban este vales, deberán entregalos na oficina da asociación (Rúa Serra nº 1 baixo) e lle serán abonados mediante transferencia bancaria.

DEREITO A PARTICIPAR E ACCESO A PROMOCION

Tratase dunha promoción dirixida aos clientes-consumidores das empresas asociadas participantes. Pode participar calquera persoa física que realice algunha compra ou servizo no comercio ou empresa asociada durante o período de vixencia da promoción.

Repartiranse entre todos os establecementos participantes 20000 papeletas. A presente promoción farase con igualdade de oportunidades e con estrito respecto ás normas básicas da boa fe. Por elo, calquera utilización abusiva ou fraudulenta destas bases dará lugar á conseguinte exclusión do participante na promoción. NON PODEN PARTICIPAR NA CAMPAÑA OS PROPIETARIOS DOS ESTABLECEMENTOS ASOCIADOS, ASI COMO TAMPOUCO SE ADMITIRÁN BOLETOS DOS SEUS EMPREGADOS OU FAMILIARES DIRECTOS, SELADOS NO SEU ESTABLECEMENTO.

Un establecemento no poderá entregar máis de dous premios.

Todos os datos introducidos polos participantes nas papeletas deberán ser veraces. No suposto de que o participante complementase os mesmos con datos falsos ou utilizara de xeito inadecuado, non se terá en conta e quedará excluído da promoción e da posibilidade de optar a premio algún.

As papeletas entregaranse na oficina da asociación antes das 12.30 h do dia 15 de outubro ( en horario de 9 h a 14 h de luns a venres) ou ben os clientes poden deixalas nos mesmos establecementos e o persoal da asociación pasaremos a recollelas ( neste caso rogamos chamen a oficina para que pasemos a recollelas). O SORTEO REALIZARASE O DIA 15 DE OUTUBRO AS 13 H NA SEDE DA ASOCIACION. (Rúa Serra nº 1 baixo- 36002 Pontevedra)

TODALAS PAPELETAS DEBERAN VIR OBRIGATORIAMENTE SELADAS POLO ESTABLECEMENTO. AQUELAS PAPELETAS QUE NON VEÑAN SELADAS NON PARTICIPARAN NO SORTEO

.

ENTREGA E ACEPTACION DOS PREMIOS

O CCU ZONA MONUMENTAL, porase en contacto cos gañadores dos vales no numero de telefono facilitado na papeleta a partir das 13.15 h do dia no que se efectuara o sorteo.

Para elo realizaranse dous intentos de comunicación telefónica. Unha vez contactado o gañador deberá confirmar a súa aceptación do premio. No suposto de que o gañador non aceptara o premio nas condicións e prazos establecidos, pasarase a identificar aos suplentes por orden, seguindo idéntico proceso. De resultar infrutuoso o intento, o premio quedará deserto. Os premios poderanse recoller na oficina da asociación. No suposto de que non puidese acudir o gañador poderá recoller o premio calquera outra persoa presentando o DNI do gañador. No caso de non acudir enténdese que renuncia ao premio.

LIMITACIONS PARA PARTICIPAR

CCU Zona Monumental resérvase o dereito, se concorre causa xusta e previa comunicación de xeito legal, a efectuar calquera cambio, suspender ou ampliar esta promoción. A simple participación implica a aceptación das bases na súa totalidade, polo que a manifestación no sentido da non aceptación das mesmas, implicara a exclusión do participante e, como consecuencia, CCU Zona Monumental, quedará liberada do cumprimento da obriga contraída con dito participante.

Así mesmo, se a persoa que figura na papeleta gañadora fose un menor, poderá representalo os seus pais ou titor legal.

EXONERACION DE RESPONSABILIDADES

CCU Zona Monumental non se responsabiliza do uso que do premio realice o agraciado e non será responsable dos servizos nin produtos que terceiras empresas deban prestar con motivo do premio desta promoción.

CCU Zona Monumental non será responsable si ao tratar de contactar con telefono do gañador están fora de servizo.

TRATAMENTO DOS DATOS DE CARACTER PERSOAL

A efectos de dar cumprimento a L.O.15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, CCU Zona Monumental informa que os datos proporcionados polos participantes na campaña poderán ser incorporados a un ficheiro automatizado, denominado PROMOCIONS, CAMPAÑA E SORTEOS responsabilidade da entidade, coa finalidade de xestionar a súa participación na presente promoción así como poder informarlle por calquera medio sobre produtos, promocións ou servizos, así como para o uso interno dos mesmos e o envío de comunicacións relativos aos aspectos anteriores.

Os participantes poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación escrita vía e-mail a info@ccuzonamonumental.es ou enviado ao enderezo Rúa Serra nº 1 baixo 36002 Pontevedra.

CCU Zona Monumental adoptará as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perdida, tratamento ou acceso non autorizado.

ACEPTACION DAS BASES

A participación na presente promoción supón a aceptación integra das presentes bases.

Pontevedra, 1 de outubro de 2015

  22/07/2014

Gabinete de Comunicación

VISITAS TEATRALIZADAS POR EL CENTRO HISTÓRICO

Paseo Mágico por Pontevedra.

Embárcate en un divertido viaje por la historia real e imaginaria de la Pontevedra medieval y renacentista. Déjate acompañar por los personajes de otra época que te descubrirán los secretos más ocultos de la ciudad.

Días de visita:

4, 5, 11, 12, 25, 26, 29, 30 y 31 de Julio

1 de Agosto

Salida: a las 22:00 h detrás del Ayuntamiento.

Duración: 1 hora y media aprox.

Precio: 5 Euros por persona.

Venta de entradas: por orden de llegada, media hora antes del comienzo de cada visita, en el punto de salida.

Para todos los públicos. Plazas limitadas.

Reserva de entradas durante los días anteriores a la visita y el mismo día hasta 4 horas antes del comienzo en www.migallas.com

 

 

  08/10/2013

Gabinete de Comunicación

PONTENADAL 2013- Feria de artesania y regalo

Por duodécimo año consecutivo el Centro Comercial Urbano Zona Monumental tomo la responsabilidad de organizar y dirigir la feria de navidad, PONTE- NADAL , feria de artesanía y regalos, que se llevará a cabo en la Plaza del Teucro.
Pueden solicitar la hoja de inscripcion enviado un mail a: info@ccuzonamonumental.esCentro Comercial Urbano
Zona Monumental - 2006