Actividades


  31/05/2018

Gabinete de Comunicación

XUÑO MONUMENTAL

Hoy queremos presentaros una nueva campaña del CCU Zona Monumental, XUÑO MONUMENTAL. En esta ocasión la campaña va enfocada a los más pequeños de la casa, por ello, a lo largo de todo el mes llevaremos a cabo distintas actividades en la plazas de nuestra zona. Comenzaremos este sábado día 2, dentro de las actividades del Troula Inclan en la plaza de Méndez Nuñez, con el taller “Hoxe mercamos nos” y con talleres de maquillaje de fantasía, tatuajes, globoflexia La siguiente actividad será en viernes día 8, en la plaza de Curros Enriquez con juegos musicales, coreografías y taller de zumba. Y en la Plaza de la Verdura “Eu son bonecx de papel” El sábado 16, serán por la mañana a partir de la 11.30 h Manualidades: carteras y chapas de súper héroes y súper heroínas en la Plaza da Verdura, y delante del Mercado de Abastos, el taller “Hoxe mercamos nos” Como no podía faltar, el viernes 22 será la GRAN FIESTA FIN DEL COLE de 16.30 h a 20.30 h. Este año hicimos un pequeño cambio en la actividades, para hacerlo más novedoso, y como no, a las 19 h gran fiesta da espuma en la Plaza de Mugartegui La ultima actividad de XUÑO MONUMENTAL, será en viernes 29 con juegos paracaídas, juegos en grupo pre-deportivos, juegos de relevos... delante del Mercado, y el taller “Eu son bonecx de papel” en la Plaza de Curros Enríquez Desde el CCU Zona Monumental queremos animar a todos nuestros vecinos, clientes, amigos… a participar en estas actividades gratuitas para los niños, y que se acerquen a disfrutar una vez mas de nuestra Zona Monumental. También agradecemos la colaboración del Concello de Pontevedra, así como de la Xunta de Galicia.

  03/05/2017

Gabinete de Comunicación

PRIMAVERA MONUMENTAL

OBXECTO A Asociación Centro Comercial Urbano Zona Monumental, desenvolverá dende o 3 ao 28 de maio de 2017, ambos inclusive, a campaña “PRIMAVERA MONUMENTAL”. Esta campaña pretende premiar a fidelidade dos clientes, transmitíndolle aos consumidores un atractivo promocional que incentive a realización das compras nos establecementos asociados, ofrecendo a posibilidade de acadar importantes premios. 2- AMBITO DA PROMOCION Esta promoción terá o seu ámbito nos establecementos comerciais e demais empresas integradas na asociación, sempre e cando os mesmos se atopen abertos ao publico e en normal funcionamento durante o período indicado. As bases estarán dispoñibles na paxina web da asociación: www.ccuzonamonumental.es 3- PREMIOS Haberá diversos premios: • 1 VALE COMPRA POR IMPORTE DE 200 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO • 4 VALES COMPRA POR IMPORTE DE 100 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO • 4 VALES COMPRA POR IMPORTE DE 50 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO Dos vales non se devolverá cambio, e terán como límite para o seus consumo o 10 de xuño de 2017. Os establecementos que reciban este vales, deberán entregalos na oficina da asociación (Rúa Serra nº 1 baixo) e lle serán abonados mediante transferencia bancaria. 4- DEREITO A PARTICIPAR E ACCESO A PROMOCION Tratase dunha promoción dirixida aos clientes-consumidores das empresas asociadas participantes. Pode participar calquera persoa física que realice algunha compra ou servizo no comercio ou empresa asociada durante o período de vixencia da promoción. Repartiranse entre todos os establecementos participantes 20000 papeletas. A presente promoción farase con igualdade de oportunidades e con estrito respecto ás normas básicas da boa fe. Por elo, calquera utilización abusiva ou fraudulenta destas bases dará lugar á conseguinte exclusión do participante na promoción. NON PODEN PARTICIPAR NA CAMPAÑA OS PROPIETARIOS DOS ESTABLECEMENTOS ASOCIADOS, ASI COMO TAMPOUCO SE ADMITIRÁN BOLETOS DOS SEUS EMPREGADOS OU FAMILIARES DIRECTOS, SELADOS NO SEU ESTABLECEMENTO. Un establecemento no poderá entregar máis de dous premios. Todos os datos introducidos polos participantes nas papeletas deberán ser veraces. No suposto de que o participante complementase os mesmos con datos falsos ou utilizara de xeito inadecuado, non se terá en conta e quedará excluído da promoción e da posibilidade de optar a premio algún. As papeletas entregaranse na oficina da asociación antes do dia 30 de maio ( en horario de 9 h a 14 h de luns a venres) ou ben os clientes poden deixalas nos mesmos establecementos e o persoal da asociación pasaremos a recollelas ( neste caso rogamos chamen a oficina para que pasemos a recollelas). O SORTEO REALIZARASE O DIA 30 de MAIO AS 13 H NA SEDE DA ASOCIACION. (Rúa Serra nº 1 baixo- 36002 Pontevedra) TODALAS PAPELETAS DEBERAN VIR OBRIGATORIAMENTE SELADAS POLO ESTABLECEMENTO. AQUELAS PAPELETAS QUE NON VEÑAN SELADAS NON PARTICIPARAN NO SORTEO. 5- ENTREGA E ACEPTACION DOS PREMIOS O CCU ZONA MONUMENTAL, porase en contacto cos gañadores dos vales no numero de telefono facilitado na papeleta a partir das 13.15 h do dia no que se efectuara o sorteo. Para elo realizaranse dous intentos de comunicación telefónica. Unha vez contactado o gañador deberá confirmar a súa aceptación do premio. No suposto de que o gañador non aceptara o premio nas condicións e prazos establecidos, pasarase a identificar aos suplentes por orden, seguindo idéntico proceso. De resultar infrutuoso o intento, o premio quedará deserto. Os premios poderanse recoller na oficina da asociación. No suposto de que non puidese acudir o gañador poderá recoller o premio calquera outra persoa presentando o DNI do gañador. No caso de non acudir enténdese que renuncia ao premio. 6-LIMITACIONS PARA PARTICIPAR CCU Zona Monumental resérvase o dereito, se concorre causa xusta e previa comunicación de xeito legal, a efectuar calquera cambio, suspender ou ampliar esta promoción. A simple participación implica a aceptación das bases na súa totalidade, polo que a manifestación no sentido da non aceptación das mesmas, implicara a exclusión do participante e, como consecuencia, CCU Zona Monumental, quedará liberada do cumprimento da obriga contraída con dito participante. Así mesmo, se a persoa que figura na papeleta gañadora fose un menor, poderá representalo os seus pais ou titor legal. 7-EXONERACION DE RESPONSABILIDADES CCU Zona Monumental non se responsabiliza do uso que do premio realice o agraciado e non será responsable dos servizos nin produtos que terceiras empresas deban prestar con motivo do premio desta promoción. CCU Zona Monumental non será responsable si ao tratar de contactar con telefono do gañador están fora de servizo. TRATAMENTO DOS DATOS DE CARACTER PERSOAL A efectos de dar cumprimento a L.O.15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, CCU Zona Monumental informa que os datos proporcionados polos participantes na campaña poderán ser incorporados a un ficheiro automatizado, denominado PROMOCIONS, CAMPAÑA E SORTEOS responsabilidade da entidade, coa finalidade de xestionar a súa participación na presente promoción así como poder informarlle por calquera medio sobre produtos, promocións ou servizos, así como para o uso interno dos mesmos e o envío de comunicacións relativos aos aspectos anteriores. Os participantes poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación escrita vía e-mail a info@ccuzonamonumental.es ou enviado ao enderezo Rúa Serra nº 1 baixo 36002 Pontevedra. CCU Zona Monumental adoptará as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perdida, tratamento ou acceso non autorizado. 8- ACEPTACION DAS BASES A participación na presente promoción supón a aceptación integra das presentes bases. Pontevedra, 3 de maio de 2017

  13/09/2010

Gabinete de Comunicación

SERVICIO JURIDICO PARA LA ASOCIACION

SERVICIO JURIDICO PARA LA ASOCIACION El Centro Comercial Zona Monumental de Pontevedra (CCZM) en beneficio de sus asociados ha firmado un convenio de colaboración con la firma Lexga Abogados, S.C. con el objeto de dotar a los comerciantes de la zona monumental de un servicio jurídico especializado en el asesoramiento integral a empresas y profesionales autónomos. Mediante dicho Convenio, Lexga Abogados se compromete aplicar hasta un 15% de descuento sobre los honorarios de la firma, así como financiación sin intereses mediante la Tarjeta Comercio de Caixanova, tanto en asuntos encomendados por los asociados como por la propia asociación. Por otra parte, desde CCZM se ha confiado en Lexga Abogados por tratarse de un equipo joven, dinámico y multidisciplinar que ha apostado por la zona monumental para instalar su sede en Pontevedra, aportando así su grano de arena en la dinamización de esta zona de la ciudad. Para mayor información se puede consultar la web: www.lexga.com. Lexga abogados, S.C. - C.I.F.: J94021292 - C/ Manuel Quiroga, nº 13. Ofic. 201. 36002 Pontevedra. abogados@lexga.com - www.lexga.com - Tlf. 986 869 600 - Móvil: 658 794 879 - Fax: 986 896 666

  29/07/2010

Gabinete de Comunicación

GRAN CENA FEIRA FRANCA

FEIRA FRANCA - 2010 CEA DA PEDREIRA VIANDAS Empanada de mexilons Lamprea seca Porquiño a brasa Bica Requeixo da Corredoira Nobles larpeiradas medievais Frutas variadas Viños Albariño (D.O. Rias baixas) Viña Costeira (Cooperativa vitivinicola de O Ribeiro) Licores: Espirituosos do medievo Sábado 4 setembro ano do 2010 Hora: 10 da noite Lugar: Praza da Pedreira IMPRESCINDIBLE VESTIR DE EPOCA Prezo 40 € Teléfono para as reservas: 986 866530 - 685 896569 feirafrancapedreira@hotmail.com Organiza: Colectivo a Pedreira

  11/12/2009

Gabinete de Comunicación

ARTE NA RUA 2009 2010

Otro año más los establecimientos de la Zona Monumental y la Asociación Adolescente de 60, 70, 80 y....años Jubilados y Prejubilados Marchosos se unen para ofrecer una singular exposición de pintura denominada Arte na Rúa “Invierno 2009-2010”. Los cuadros se expondrán durante toda la campaña de navidad en los establecimientos asociados que quisieron colaborar en esta iniciativa.

  10/12/2009

Gabinete de Comunicación

FESTINAL

Estrenando colaboración con la Diputación de Pontevedra, los comercios del Casco Histórico inician una nueva fiesta para niños y mayores que recorrerán las calles y plazas de la Zona Monumental y servirá de guardería gratuita a disposición de todos los padres que la necesiten para hacer sus compras de navidad.

  31/05/2018

Gabinete de Comunicación

XUÑO MONUMENTAL

Hoy queremos presentaros una nueva campaña del CCU Zona Monumental, XUÑO MONUMENTAL. En esta ocasión la campaña va enfocada a los más pequeños de la casa, por ello, a lo largo de todo el mes llevaremos a cabo distintas actividades en la plazas de nuestra zona. Comenzaremos este sábado día 2, dentro de las actividades del Troula Inclan en la plaza de Méndez Nuñez, con el taller “Hoxe mercamos nos” y con talleres de maquillaje de fantasía, tatuajes, globoflexia La siguiente actividad será en viernes día 8, en la plaza de Curros Enriquez con juegos musicales, coreografías y taller de zumba. Y en la Plaza de la Verdura “Eu son bonecx de papel” El sábado 16, serán por la mañana a partir de la 11.30 h Manualidades: carteras y chapas de súper héroes y súper heroínas en la Plaza da Verdura, y delante del Mercado de Abastos, el taller “Hoxe mercamos nos” Como no podía faltar, el viernes 22 será la GRAN FIESTA FIN DEL COLE de 16.30 h a 20.30 h. Este año hicimos un pequeño cambio en la actividades, para hacerlo más novedoso, y como no, a las 19 h gran fiesta da espuma en la Plaza de Mugartegui La ultima actividad de XUÑO MONUMENTAL, será en viernes 29 con juegos paracaídas, juegos en grupo pre-deportivos, juegos de relevos... delante del Mercado, y el taller “Eu son bonecx de papel” en la Plaza de Curros Enríquez Desde el CCU Zona Monumental queremos animar a todos nuestros vecinos, clientes, amigos… a participar en estas actividades gratuitas para los niños, y que se acerquen a disfrutar una vez mas de nuestra Zona Monumental. También agradecemos la colaboración del Concello de Pontevedra, así como de la Xunta de Galicia.

  03/05/2017

Gabinete de Comunicación

PRIMAVERA MONUMENTAL

OBXECTO A Asociación Centro Comercial Urbano Zona Monumental, desenvolverá dende o 3 ao 28 de maio de 2017, ambos inclusive, a campaña “PRIMAVERA MONUMENTAL”. Esta campaña pretende premiar a fidelidade dos clientes, transmitíndolle aos consumidores un atractivo promocional que incentive a realización das compras nos establecementos asociados, ofrecendo a posibilidade de acadar importantes premios. 2- AMBITO DA PROMOCION Esta promoción terá o seu ámbito nos establecementos comerciais e demais empresas integradas na asociación, sempre e cando os mesmos se atopen abertos ao publico e en normal funcionamento durante o período indicado. As bases estarán dispoñibles na paxina web da asociación: www.ccuzonamonumental.es 3- PREMIOS Haberá diversos premios: • 1 VALE COMPRA POR IMPORTE DE 200 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO • 4 VALES COMPRA POR IMPORTE DE 100 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO • 4 VALES COMPRA POR IMPORTE DE 50 €, A CANXEAR NO ESTABLECEMENTO QUE OUTORGUE O PREMIO Dos vales non se devolverá cambio, e terán como límite para o seus consumo o 10 de xuño de 2017. Os establecementos que reciban este vales, deberán entregalos na oficina da asociación (Rúa Serra nº 1 baixo) e lle serán abonados mediante transferencia bancaria. 4- DEREITO A PARTICIPAR E ACCESO A PROMOCION Tratase dunha promoción dirixida aos clientes-consumidores das empresas asociadas participantes. Pode participar calquera persoa física que realice algunha compra ou servizo no comercio ou empresa asociada durante o período de vixencia da promoción. Repartiranse entre todos os establecementos participantes 20000 papeletas. A presente promoción farase con igualdade de oportunidades e con estrito respecto ás normas básicas da boa fe. Por elo, calquera utilización abusiva ou fraudulenta destas bases dará lugar á conseguinte exclusión do participante na promoción. NON PODEN PARTICIPAR NA CAMPAÑA OS PROPIETARIOS DOS ESTABLECEMENTOS ASOCIADOS, ASI COMO TAMPOUCO SE ADMITIRÁN BOLETOS DOS SEUS EMPREGADOS OU FAMILIARES DIRECTOS, SELADOS NO SEU ESTABLECEMENTO. Un establecemento no poderá entregar máis de dous premios. Todos os datos introducidos polos participantes nas papeletas deberán ser veraces. No suposto de que o participante complementase os mesmos con datos falsos ou utilizara de xeito inadecuado, non se terá en conta e quedará excluído da promoción e da posibilidade de optar a premio algún. As papeletas entregaranse na oficina da asociación antes do dia 30 de maio ( en horario de 9 h a 14 h de luns a venres) ou ben os clientes poden deixalas nos mesmos establecementos e o persoal da asociación pasaremos a recollelas ( neste caso rogamos chamen a oficina para que pasemos a recollelas). O SORTEO REALIZARASE O DIA 30 de MAIO AS 13 H NA SEDE DA ASOCIACION. (Rúa Serra nº 1 baixo- 36002 Pontevedra) TODALAS PAPELETAS DEBERAN VIR OBRIGATORIAMENTE SELADAS POLO ESTABLECEMENTO. AQUELAS PAPELETAS QUE NON VEÑAN SELADAS NON PARTICIPARAN NO SORTEO. 5- ENTREGA E ACEPTACION DOS PREMIOS O CCU ZONA MONUMENTAL, porase en contacto cos gañadores dos vales no numero de telefono facilitado na papeleta a partir das 13.15 h do dia no que se efectuara o sorteo. Para elo realizaranse dous intentos de comunicación telefónica. Unha vez contactado o gañador deberá confirmar a súa aceptación do premio. No suposto de que o gañador non aceptara o premio nas condicións e prazos establecidos, pasarase a identificar aos suplentes por orden, seguindo idéntico proceso. De resultar infrutuoso o intento, o premio quedará deserto. Os premios poderanse recoller na oficina da asociación. No suposto de que non puidese acudir o gañador poderá recoller o premio calquera outra persoa presentando o DNI do gañador. No caso de non acudir enténdese que renuncia ao premio. 6-LIMITACIONS PARA PARTICIPAR CCU Zona Monumental resérvase o dereito, se concorre causa xusta e previa comunicación de xeito legal, a efectuar calquera cambio, suspender ou ampliar esta promoción. A simple participación implica a aceptación das bases na súa totalidade, polo que a manifestación no sentido da non aceptación das mesmas, implicara a exclusión do participante e, como consecuencia, CCU Zona Monumental, quedará liberada do cumprimento da obriga contraída con dito participante. Así mesmo, se a persoa que figura na papeleta gañadora fose un menor, poderá representalo os seus pais ou titor legal. 7-EXONERACION DE RESPONSABILIDADES CCU Zona Monumental non se responsabiliza do uso que do premio realice o agraciado e non será responsable dos servizos nin produtos que terceiras empresas deban prestar con motivo do premio desta promoción. CCU Zona Monumental non será responsable si ao tratar de contactar con telefono do gañador están fora de servizo. TRATAMENTO DOS DATOS DE CARACTER PERSOAL A efectos de dar cumprimento a L.O.15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, CCU Zona Monumental informa que os datos proporcionados polos participantes na campaña poderán ser incorporados a un ficheiro automatizado, denominado PROMOCIONS, CAMPAÑA E SORTEOS responsabilidade da entidade, coa finalidade de xestionar a súa participación na presente promoción así como poder informarlle por calquera medio sobre produtos, promocións ou servizos, así como para o uso interno dos mesmos e o envío de comunicacións relativos aos aspectos anteriores. Os participantes poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación escrita vía e-mail a info@ccuzonamonumental.es ou enviado ao enderezo Rúa Serra nº 1 baixo 36002 Pontevedra. CCU Zona Monumental adoptará as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perdida, tratamento ou acceso non autorizado. 8- ACEPTACION DAS BASES A participación na presente promoción supón a aceptación integra das presentes bases. Pontevedra, 3 de maio de 2017

  13/09/2010

Gabinete de Comunicación

SERVICIO JURIDICO PARA LA ASOCIACION

SERVICIO JURIDICO PARA LA ASOCIACION El Centro Comercial Zona Monumental de Pontevedra (CCZM) en beneficio de sus asociados ha firmado un convenio de colaboración con la firma Lexga Abogados, S.C. con el objeto de dotar a los comerciantes de la zona monumental de un servicio jurídico especializado en el asesoramiento integral a empresas y profesionales autónomos. Mediante dicho Convenio, Lexga Abogados se compromete aplicar hasta un 15% de descuento sobre los honorarios de la firma, así como financiación sin intereses mediante la Tarjeta Comercio de Caixanova, tanto en asuntos encomendados por los asociados como por la propia asociación. Por otra parte, desde CCZM se ha confiado en Lexga Abogados por tratarse de un equipo joven, dinámico y multidisciplinar que ha apostado por la zona monumental para instalar su sede en Pontevedra, aportando así su grano de arena en la dinamización de esta zona de la ciudad. Para mayor información se puede consultar la web: www.lexga.com. Lexga abogados, S.C. - C.I.F.: J94021292 - C/ Manuel Quiroga, nº 13. Ofic. 201. 36002 Pontevedra. abogados@lexga.com - www.lexga.com - Tlf. 986 869 600 - Móvil: 658 794 879 - Fax: 986 896 666

  29/07/2010

Gabinete de Comunicación

GRAN CENA FEIRA FRANCA

FEIRA FRANCA - 2010 CEA DA PEDREIRA VIANDAS Empanada de mexilons Lamprea seca Porquiño a brasa Bica Requeixo da Corredoira Nobles larpeiradas medievais Frutas variadas Viños Albariño (D.O. Rias baixas) Viña Costeira (Cooperativa vitivinicola de O Ribeiro) Licores: Espirituosos do medievo Sábado 4 setembro ano do 2010 Hora: 10 da noite Lugar: Praza da Pedreira IMPRESCINDIBLE VESTIR DE EPOCA Prezo 40 € Teléfono para as reservas: 986 866530 - 685 896569 feirafrancapedreira@hotmail.com Organiza: Colectivo a Pedreira



Centro Comercial Urbano
Zona Monumental - 2006